SLAKTERI

Slakteri för Lamm, vi tar även emot vilt från Jägare som vi styckar för återtag eller köper hela djuret. Anledningen att vi startade detta slakteri är att vi hade egna ekologiska får och lamm som vi ville slakta på bästa sätt. Utan långa transporter och stress. Här backar man in djurtransporten direkt in i djurstallet.
 
Vi slaktar lamm och tar emot vilt.
 
Leveranser av djur blandas inte ihop med andra grupper och de som står längre än 4 timmar får alltid mat.
 
Vi hjälper naturligtvis till att stycka och packa ert kött enligt önskemål.
 
Vi levererar till restauranger och butiker i närområdet, och kan även köra ert kött till andra orter i vår kylbil.
Slakteri för viltkött utanför Katrineholm